Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Тарновецька сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350228) був реорганізований і увійшов до складу Холмківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

CEO

с. Сторожниця

16 листопада 2020 року

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану «Детальний план території для індивідуального
житлового будівництва кварталу К-42, урочища "Чонкаш" с.Сторожниця,

Ужгородського району, Закарпатської області»

 

с. Сторожниця

серпень 2020

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ детального плану території с. Сторожниця, вул.Золота, Ужгородського району Закарпатської області для індивідуального житлового будівництва, яка належить громадянці Мойсюк Катерині Михайлівні на праві приватної власності для ведення особистого селянського господарства

 

 

Рішення про затвердження детального плану територіїх с. Сторожниця

Рішення про затвердження НГО с. Сторожниця

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до детального плану території

«Розміщення закладу громадського харчування з вбудованою міні-пекарнею за
адресою: в с. Минай, вул.Свободи (Можайського), Ужгородського району»

https://rada.info/upload/users_files/04350228/fb9d826f2d027bdd093709f568e82588.docx

Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету
Холмківської сільської ради: 89422, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
село Холмок, вулиця Свободи, будинок 50; Xolmoksilrada@meta.ua
Відповідальна особа: секретар сільської ради.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

 

 

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до детального плану території в с. Холмок  вул.Свободи

https://rada.info/upload/users_files/04350228/a986ecc2ebd9e3ab70097d0670747b78.pdf

Заяви приймаються протягом 15 діб до 13 травня 2020 року

 

 

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до детального плану території

«Детальний план території земельної ділянки, для будівництва індивідуального житлового будинку по вул. П. Карпатського 5, в с. Минай  Ужгородського району»

1.Замовник: Виконавчий комітет Холмківської ради.

Адреса:, 89422, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Холмок, вулиця Свободи, будинок 50

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Холмківської сільської  ради:  89422, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Холмок, вулиця Свободи, будинок 50; Xolmoksilrada@meta.ua (0312) 732-386

         Відповідальна особа: заступник сільського голови Лазорик О.М..

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів до 19 лютого 2020 року.      

https://rada.info/upload/users_files/04350228/2841366f0764fbdbefa17d68a5686635.pdf

 

СЕО

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до детального плану території

«Розміщення готельно-ресторанного комплексу по вул. Транспортних Будівельників, 4б в с. Минай  Ужгородського району»

        

1.Замовник: Виконавчий комітет Холмківської ради.

Адреса:, 89422, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Холмок, вулиця Свободи, будинок 50

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Проект детального плану території «Розміщення готельно-ресторанного комплексу по вул. Транспортних Будівельників, 4б в с. Минай  Ужгородського району» розроблений у відповідності до рішення XXXVІІ сесії VII скликання  Холмківської сільської ради від 17 травня 2019 р. та завдання на проектування.

 ДПТ розробляється з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення проектованої території по вул. Транспортних Будівельників, 4б в с. Минай.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу, особливостей прилеглої території та характеру забудови, і відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

         3.  Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

         Проектування ведеться на приватній земельній ділянці площею 0,43 га. Кадастровий номер ділянки: 2124887400:13:016:0024; цільове призначення: «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Територія  проектування  із заходу примикає до  земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; з півдня та сходу – до межі автодороги;  з півночі – до земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Територія знаходиться в межах сформованої інженерно-транспортної інфраструктури, на віддалі 200 метрів від основного транспортного потоку с.Минай. Ділянка незабудована; мощення відсутнє; грунтовий покрив характеризується  відносною однорідністю.

Територія проектування не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія що проектується також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

         4.  Ймовірні наслідки від господарської діяльності

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва та експлуатації об’єкту можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

        

         Відходи

         Тверді побутові відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації готельно-ресторанного комплексу передбачається збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку, або по мірі накопичення.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

         Поверхневі та підземні води

         До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води з автостоянки та проїзної частини вулиці.

Дощові води передбачено відводити з території по спланованій поверхні відкритим  способом (через  лотки,  дорожні кювети,  водовідвідні канави).

         Відведення господарсько-побутових стоків передбачено до існуючої мережі каналізування,  згідно ТУ експлуатуючої організації.

        

         Ґрунт та надра

         У процесі будівництва та експлуатації створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.             

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.    Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення бруківкою. Планується комплексний благоустрій території.

        

         Атмосферне повітря

         Очікується незначний шкідливий вплив на атмосферне повітря від викидів працюючих двигунів внутрішнього згорання,  викидів від котлів опалення будівлі готельно-ресторанного комплексу.

 

         Акустичний вплив    

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів, можливе тимчасове додаткове шумове навантаження що перевищує норму.

На територію навколишньої забудови, на яку буде впливати шум від об’єкту будівництва становить 60 дБА.

Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

 

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення

         Очікування перерахованих впливів від експлуатації запроектованих будівель і споруд  не передбачається.

        

         Флора та фауна

Деревна рослинність на території проектування відсутня. В процесі будівництва об’єкта  вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

         З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій земельних ділянок та прилеглої території.

 

         Геологічне середовище

         Очікується позитивний вплив.

 

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт знаходиться на значній віддалі від природоохоронних об’єктів, таким чином не має негативного впливу на  них.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованого об’єкту, які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території с.Минай не розглядаються. 

 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

         7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою, в т.ч., озеленення території;
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;
  • заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд.

 

         Заходи щодо пожежної безпеки

         Витримані протипожежні відстані.

         На проектованій території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

         Захисні заходи  цивільної оборони

         Будівництво захисних споруд для населення на проектованій території не передбачене.

         Під час небезпеки евакуація працівників та відвідувачів закладів планується проводити власним автотранспортом або автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Закарпатської  області.

        

         Компенсаційні заходи

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Холмківської сільської  ради:  89422, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Холмок, вулиця Свободи, будинок 50; Xolmoksilrada@meta.ua

         Відповідальна особа: секретар сільської ради.

 

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.              

 

Холмківський сільський голова                                       Т.Ю.Вачиля

 

22/1/2020

Картинки по запросу погода синоптик

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *